Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o.

32-003 Podłęże 676

tel. 0048/ 12/ 269-00-11
fax 0048/ 12/ 267-37-28

www.ces.com.pl

NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452

mBank S.A. O/KRAKÓW
64 1140 1081 0000 2318 9700 1002
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827

 

Dział systemów napędowych

tel. +48 12 398 74 02

napedy@ces.com.pl

 

 

 

 

Polityka Cookies

Polityka Prywatności