Soft-start HRVS-DN jest półprzewodnikowym kontrolerem silników asynchronicznych klatkowych i pierścieniowych. Urządzenie zbudowane jest z modułu energetycznego - wykonanego w oparciu o tyrystory oraz układu sterowania - zarządzanego przez specjalizowany procesor przemysłowy. Jednostka mocy i moduł sterowania są całkowicie optycznie odseparowane do siebie. W praktyce soft-starty HRVS-DN umożliwiają łagodny, bezstopniowy rozruch i zatrzymanie silników bez udarów prądowych i mechanicznych, dzięki czemu osiągamy wydłużenie czasu pracy elementów mechanicznych i elektromechanicznych nawet o 150 %.

Opisywane soft-starty produkowane są na napięcia: 2,3 kV, 3,3 kV, 4,16 kV, 6 kV, 6,6 kV, 11 kV, 13,8 kV, w zakresie prądowym od 60 A do 1000 A. Standardowo dostarczane są w wersji szafowej o stopniu ochrony IP32 (IP65 i inne opcjonalnie) z w budowanymi stycznikami: sieciowym i linii bypassu, oraz specjalnym przekaźnikowym kontrolerem zabezpieczającym pracę silnika. Na specjalne zamówienie soft-start może być dostarczony w wersji IP00.

O nowoczesności i uniwersalności soft-startu HRVS-DN świadczy mnogość oferowanych przez niego funkcji. Jednym z ciekawych rozwiązań technicznych jest zastosowanie w nim specjalnego Elektronicznego Konwertera Napięć (Electronic Potential Transformer - EPT). Urządzenie to dołączone jest bezpośrednio do szyn średniego napięcia na bieżąco kontrolując jego wartość. Mierzony sygnał elektryczny konwertowany jest na sygnał optyczny i w tej postaci przesyłany poprzez światłowody do modułu sterującego. Tam następuje jego ponowna zamiana na sygnał elektryczny, ale już o wartościach 220 lub 110 V. Uzyskujemy w ten sposób pełną kontrolę nad urządzeniem i izolację optyczną sekcji mocy (średnie napięcie) od sekcji sterującej (niskie napięcie).

Stosując soft-start HRVS-DN otrzymujemy pełny pakiet zabezpieczeń silnika i soft-startu zarówno w czasie rozruchu jak i podczas pracy w trybie bypass np.: przed przeciążeniem, zanikiem fazy, długim czasem rozruchu, zbyt dużą ilością rozruchów itp.

Funkcja Sterowania Pompą

Jednym z popularnych zastosowań soft-startu jest jego praca w układzie napędowym pomp. Oprogramowanie soft-startu HRVS-DN oferuje specjalną funkcję sterowania pompą, umożliwiającą wybór odpowiedniej krzywej rozruchu i zatrzymania dla danej aplikacji Jak pokazano na rysunku nr 3, moment rozruchowy osiąga zbyt wysoką wartość – poprzez programową selekcję odpowiedniej krzywej startu ograniczamy go, wydłużamy czas rozruchu, nie dopuszczając w ten sposób np. do powstania zbyt dużych ciśnień wody.

Podobny problem napotykamy podczas operacji „miękkiego” zatrzymania silnika z pompą. Często zdarza się, że wartość momentu silnika spada zbyt szybko poniżej wartości momentu obciążenia, powodując powstanie tzw. „młota wodnego” niebezpiecznego dla systemu rur.

Program sterowania pompą umożliwia wybór jednej z trzech krzywych zatrzymania silnika, dzięki którym czas hamowania jest wydłużany. Soft start nie dopuszcza, aby moment obciążenia przewyższył moment silnika, eliminując w ten sposób niekorzystny efekt „młota wodnego”.

Ciekawą funkcją jest możliwość stosowania tzw. „drugich parametrów” rozruchu i zatrzymania (czas rozruchu, przyspieszenie, ograniczenie prądowe). Zmianę z jednych parametrów na drugie uzyskujemy poprzez podanie sygnału sterującego. Funkcja ta jest bardzo przydatna w takich aplikacjach jak: przenośniki, taśmociągi, mieszadła, silniki dwubiegowe czy praca s dwóch źródeł zasilania (sieć / generator).

Inne użyteczne cechy, o których warto wspomnieć to: praca ze sprzężeniem zwrotnym, funkcja oszczędzania energii, praca z wieloma silnikami czy możliwość dokonania testu soft-startu na niskim napięciu z silnikiem 400 V.

Komunikacja z soft-startem odbywać się poprzez specjalnego panelu z klawiaturą lub łącze RS485 z protokołami MODBUS, Profibus lub MODBUS/TCP (inne dostępne na specjalne zamówienie).

 

 

 

 

Na zakończenie, przypomnijmy krótko, w jakich sytuacjach warto zastosować soft-start HRVS-DN

 1. Gdy musimy ograniczyć prąd rozruchowy:
  • Słaba sieć zasilająca
  • Długie przewody zasilające
  • W pełni obciążone transformatory
  • Zasilanie z generatora prądotwórczego – silnik spalinowy
 2. Gdy musimy ograniczyć moment rozruchowy:
  • Podczas startu (uderzenie ciśnienia) i zatrzymania (efekt młota wodnego) pompy wodnej
  • Podczas pracy z ładunkiem / obciążeniem o dużej bezwładności
  • Rozruch skomplikowanego systemu mechanicznego

Typowe aplikacje, w jakich soft-start HRVS-DN znajduje zastosowanie to: pompy, kompresory, sprężarki, wentylatory, przenośniki, mieszadła oraz skomplikowane napędy mechaniczne.