Pod koniec ubiegłego roku CES dostarczył oraz uruchomił w GA Zakładach Chemicznych "Police" S.A. Soft-Start średniego napięcia RVS-DN. Więcej o tej realizacjina blogu technicznym http://www.soft-start.pl/blog/soft-start-sredniego-napiecia-rvs-dn-kolej...