W dniach 28-30 maja odbyła się kolejna edycja seminarium technicznego dla branży napędów, w której braliśmy udział. Seminarium, jak w latach ubiegłych, trzyma wysoki poziom merytoryczny, dostarczając uczestnikom najnowszej wiedzy z dziedziny napędów elektrycznych.